• Dziś jest poniedziałek, 22 lipca 2024r.
  • bip
  • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
  • telefon 22 751 04 74
  • mail icds@icds.pl
  • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

O nas

Witamy w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach! Jest to obiekt na miarę XXI wieku składający się z nowoczesnej szkoły i części sportowej.
Przymiotnik "Integracyjne" oznacza, że Centrum jest przyjazne dla osób niepełnosprawnych, poprzez nowoczesne i odpowiadające standardom europejskim rozwiązania architektoniczne (podjazdy, windy, odpowiednie wyposażenie toalet), które mają ułatwiać takim osobom korzystanie z obiektu.Termin ten znajduje swoje odzwierciedlenie również w tym, że Centrum łączy kilka funkcji - sportową, edukacyjną, kulturalną, społeczną. Jest miejscem, gdzie spotykają się mieszkańcy naszej gminy i nie tylko.
Nasze centrum ICDS

ICDS