• Dziś jest środa, 28 lutego 2024r.
  • bip
  • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
  • telefon 22 751 04 74
  • mail icds@icds.pl
  • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Park linowy

 

 

 
 Szanowni Państwo,

informujemy że Park Linowy w Łomiankach przy ul. Łyżwiarskiej jest zamknięty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

Wszystkie osoby nieletnie chcące korzystać z tras muszą posiadać oświadczenia podpisane przez rodziców wypełnione po polsku lub po angielsku

Усі неповнолітні особи, які бажають скористатися канатними трасами, повинні мати дозвіл підписаний батьками, заповнений польською або англійською мовою.

 

Dzieci oraz młodzież poniżej 18 roku życia odwiedzające Park Linowy Łomianki muszą posiadać oświadczenie ze zgodą na korzystanie z tras podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego . Bez oświadczenia nie będą mogły korzystać z atrakcji parku.

Korzystanie z parku jest bezpłatne.

Numer telefonu do obsługi Parku: 609 171 200.

Park położony jest przy ul. Łyżwiarskiej w Łomiankach.

Instruktor może odmówić wpuszczenia na trasę jeśli dziecko nie radzi sobie na trasie szkoleniowej.

 

REGULAMIN PARKU

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA KORZYSTANIE NIELETNIEGO Z USŁUG PARKU LINOWEGO