• Dziś jest środa, 27 stycznia 2021r.
 • bip
 • łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
 • 22 751 04 74
 • icds@icds.pl
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

PŁYWALNIA

Pływalnia ICDS w Łomiankach w terminie od 18  do  31 stycznia 2021 r. będzie dostępna wyłącznie dla członków kadry narodowej Polskiego Związku Pływania, Thriathlonu i Pięcioboju nowoczesnego.

Wstępne godziny otwarcia:

Poniedziałek- Piątek w godz. 6:00- 12:00

Sobota, Niedziela NIECZYNNE

Sauna, zjeżdżalnia i basen rekreacyjny - NIECZYNNE

UWAGA ! BRAK WEJŚĆ INDYWIDUALNYCH*

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURY ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA PŁYWALNI ICDS

OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 18.11.2020 r.

 

 1. PROCEDURA ZAJĘĆ SPORTOWYCH INDYWIDUALNYCH
  ( DLA INSTRUKTORA/TRENERA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA )
 2. 1. Zajęcia indywidualne (z 1 lub 2 uczniami) mogą prowadzić instruktorzy którzy posiadają aktualną zgodę Dyrektora ICDS na prowadzenie zajęć na pływalni ICDS i mają wykupiony karnet instruktorski.
 3. 2. Podczas prowadzenia zajęć należy rozliczać się w kasie pływalni z karnetem instruktorskim.
 4. 3. Zajęcia mogą trwać maksymalnie 30 minut + 15 minut czasu technicznego, rozpocząć się i skończyć zgodnie z Harmonogramem godzinowym.
 5. 4. Instruktor /trener zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić w kasie pływalni, że osoba wchodząca na basen jest jego uczniem.
 6. 5. Po zakończonych zajęciach instruktor/trener odprowadza ucznia do szatni .
 7. 6. Przed i po zajęciach instruktor/trener zobowiązany jest dezynfekować dłonie.
 8. 7. Instruktor/Trener prowadzący zajęcia musi posiadać dane swoich uczniów w celu ewentualnej weryfikacji przez Sanepid i inne służby.
 9. 8. Zajęcia sportowe może prowadzić tylko zdrowy instruktor/trener bez oznak chorobowych.
 10. 9. Instruktor/ Trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest dezynfekować sprzęt który był używany podczas zajęć .
 11. 10. Instruktor/Trener zobowiązany jest zasłaniać usta i nos na terenie całego obiektu ICDS, również w szatniach basenowych (poza płytą basenu ).
 12. 11. Instruktor/Trener zobowiązany jest do stosowania się do procedur , regulaminów obowiązujących na terenie obiektu ICDS, oraz do poleceń pracowników ICDS.
 13. 12. Instruktor/Trener zobowiązany jest wypełnić Oświadczenie (załącznik na 1 do procedury) znajdujące się w kasie pływalni ICDS.
 14. 13. Nie stosowanie się do procedur, regulaminów lub poleceń pracowników ICDS będzie skutkowało cofnięciem zgody na prowadzenie zajęć na Pływalni ICDS.

Harmonogram godzinowy zajęć sportowych – indywidualnych

od poniedziałku

do piątku

sobota

12.00-12.45

8.00-8.45

12.45-13.30

8.45-9.30

13.30-14.15

9.30-10.15

14.15-15.00

10.15-11.00

15.00-15.45

11.00-11.45

15.45-16.30

11.45-12.30

16.30-17.15

12.30-13.15

17.15-18.00

13.15-14.00

18.00-18.45

 

18.45-19.30

 

19.30-20.15

 

20.15-21.00

 

21.00-21.45

 

 1. PROCEDURA ZAJĘĆ SPORTOWYCH GRUPOWYCH
  ( DLA INSTRUKTORA/TRENERA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA, OPIEKUNA GRUPY )
 2. 1. Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z harmonogramem.
 3. 2. Opiekun grupy/instruktor/trener przyprowadzający uczestników zajęć lub trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest zapoznać wszystkich z zasadami bezpieczeństwa, higieny, regulaminami i procedurami obowiązującymi na terenie ICDS – zwłaszcza obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni.
 4. 3. Opiekun grupy/instruktor/trener zobowiązany jest do posiadania danych uczestników zajęć w celu ewentualnej weryfikacji przez Sanepid lub inne służby.
 5. 4. Opiekun grupy/instruktor/trener zbiera wszystkich uczestników zajęć i wprowadza ich do szatni (nie dotyczy grup których listy obecności znajdują się w kasie pływalni).
 6. 5. Po zakończonych zajęciach opiekun/instruktor/trener odprowadza grupę do szatni i niezwłocznie grupa opuszcza obiekt.
 7. 6. Opiekun grupy/instruktor/trener odpowiada za uczestników zajęć , za ich stosowanie się do procedur i regulaminów obowiązujących na pływalni oraz do poleceń pracowników ICDS.
 8. 7. Przed i po zajęciach opiekun/ Instruktor/trener zobowiązany jest dezynfekować dłonie, oraz przebywać w maseczce (poza płytą basenu podczas prowadzenia zajęć ).
 • PROCEDURA ZAJĘĆ SPORTOWYCH (DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ)
 • 1. Z pływalni ICDS mogą korzystać jedynie osoby uczestniczące w zajęciach sportowych (grupowych i indywidualnych).
 • 2. Wejście na zajęcia indywidualne odbywa się z instruktorem/trenerem prowadzącym te zajęcia (który potwierdza rozpoczęcie zajęć w kasie pływalni).
 • 3. Wejście na zajęcia grupowe odbywa się z opiekunem grupy lub na podstawie listy obecności znajdującej się w kasie pływalni.
 • 4. Z pływalni ICDS mogą korzystać jedynie osoby zdrowe.
 • 5. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych (ICDS zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na obiekt, jeżeli stan zdrowia może wskazywać na chorobę).
 • 6. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu pływania i przebierania się.
 • 7. Każdy korzystający z pływalni przy wejściu na obiekt jak również przy jego opuszczaniu ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 • 8. Dezynfekcji rąk należy również dokonywać przed wejściem do szatni jak i przy ich opuszczaniu .
 • 9. Podczas pobytu w ICDS należy zachować bezpieczny dystans od innych osób (minimum 1,5 m), należy stosować się do poleceń pracowników ICDS, regulaminów, instrukcji oraz komunikatów znajdujących się na obiekcie.
 • 10. Przy szatni w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia , oraz przy kasie może przebywać 1 osoba.
 • 11. Zakazuje się wstępu na płytę basenu rodzicom/opiekunom i innym osobom.
 • 12. Korzystających z pływalni obowiązują zapisy Regulaminów i procedur obowiązujących na obiekcie ICDS.
 • 13. Na terenie obiektu jak i w szatniach należy unikać dotykania klamek , poręczy (większość drzwi jest otwarta).
 • 14. Zaleca się korzystać z własnych suszarek do włosów .
 • 15. Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek:
 • - zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem kąpieli i pływania),
 • - zachowania dystansu społecznego - minimum 1,5 m,
 • - stosowania się do regulaminów, procedur i poleceń pracowników ICDS.

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pływalnia to doskonałe miejsce do relaksu i treningu. Składa się z basenu sportowego oraz rekreacyjnego. Dla publiczności przewidziano trybuny z 559 miejscami siedzącymi

Cześć rekreacyjna składa się z brodzika dla dzieci z grzybkiem oraz 60 metrowej zjeżdżalni. Doskonałą jakość wody zapewnia system filtrów z ziemią okrzemkową oraz nowoczesna stacja dozowania środków dezynfekcyjnych oraz regulatorów odczynu pH. Podłoga całej części basenowej wyłożona jest wysokiej klasy terakotą antypoślizgową. Zaplecze pływalni stanowią dwie przebieralnie z natryskami, W.C. oraz dwiema przebieralniami przystosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W lipcu 2017 roku system uzdatniania wody basenowej został całkowicie przebudowany. Zastosowano nową metodę uzdatniania wody Austriackiej firmy SOL-UV Wessertechnik GMBH. Woda jest zdecydowanie bardziej przejrzysta, normy jakościowe są lepsze od obowiązujących w Niemczech czy Austrii. Nie ma uciążliwego zapachu chloru. Ponadto zainstalowano nowe atrakcje w basenie rekreacyjnym tj. ławkę napowietrzającą oraz urządzenie do masażu strumieniowego.

AKTUALNA JAKOŚĆ WODY BASENOWEJ (KLIKNIJ)

Godziny otwarcia:

pon. - pt.  6.00 - 22.00

(ostanie wejście do godz. 21.00)
sob. - nie.  10.00 - 20.00
(ostatnie wejście do godz. 19.00)
W ramach wejścia na pływalnię można skorzystać z sauny fińskiej w godzinach:
pon. - pt.  11.30 - 22.00
sob. - nie. 10.00 - 20.00

UWAGA!

W kasie pływalni jest możliwość wniesienia opłaty kartą!

 BILETY JEDNORAZOWE

Wyszczególnienie pakietu usług Jednostka miary Cena brutto
Koszty wejść na pływalnię
Pływalnia

pn. - pt. / godz. 15.00 - 22.00

sob. - nd. i święta / godz. 9.00 - 21.00

Bilet normalny do 45 min.

(każda kolejna minuta 0,18 zł)

9,00 zł

pn. - pt. / godz. 6.00 - 15.00

sob. - nd. i święta / godz. 8.00 - 9.00

Bilet normalny do 45 min.

(każda kolejna minuta 0,18 zł)

8,00 zł

pn. - pt. / godz. 15.00 - 22.00

sob. - nd. i święta / godz. 9.00 - 21.00

Bilet ulgowy do 45 min.

(każda następna minuta 0,13 zł)

6,00 zł

pn. - pt. / godz. 6.00 - 15.00

sob. - nd. i święta / godz. 8.00 - 9.00

Bilet ulgowy do 45 min.

(każda następna minuta 0,13 zł)

5,00 zł

 

KARNETY

Wyszczególnienie pakietu usług Jednostka miary Cena brutto
Koszty wejść na pływalnię
Pływalnia

ok. 5h - bilet normalny

ok. 7h - bilet ulgowy

Kwota do wykorzystania 60,00 zł

(ważny 30 dni od daty zakupu)

50,00 zł

ok. 9h - bilet normalny

ok. 13h - bilet ulgowy

Kwota do wykorzystania 110,00 zł

(ważny 30 dni od daty zakupu)

81,00 zł

ok. 13h - bilet normalny

ok. 17h - bilet ulgowy

Kwota do wykorzystania 150,00 zł

(ważny 30 dni od daty zakupu)

121,00 zł

ok. 23h - bilet normalny

ok. 31h - bilet ulgowy

Kwota do wykorzystania 300,00

(ważny 60 dni od daty zakupu)

222,00 zł

GRAFIK WOLNYCH TORÓW NA PŁYWALNI (KLIKNIJ)

1. Do bezpłatnego korzystania z pływalni są uprawnione:

a) Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (zameldowane w Łomiankach) - po uzgodnieniu z dyrekcją pływalni.

b) Dzieci do lat 4

2. Do korzystania z biletów oraz karnetów ulgowych uprawnione są:

a) Dzieci powyżej 4 roku życia

b) młodzież ucząca się do ukończenia 25 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

3. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są emeryci i renciści w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 - 16.00

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE NA PŁYWALNI

KARTY HONOROWANE NA PŁYWALNI:

fitprofit oksystem 2 multi sport plus karta dużej rodziny ogolnopolska karta seniora

 

Basen rekreacyjny  Basen rekreacyjny  Basen rekreacyjny  Basen rekreacyjny  Ławka napowietrzająca   Urządzenie do masażu strumieniowego  Sauna  Sauna    Sauna  Sauna  Sauna                                             Sauna