• Dziś jest poniedziałek, 22 lipca 2024r.
  • bip
  • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
  • telefon 22 751 04 74
  • mail icds@icds.pl
  • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Aktualna Jakość Wody Basenowej

AKTUALNA JAKOŚĆ WODY NA BASENIE:

 

              BASEN SPORTOWY                                                                  BASEN REKREACYJNY

                                                           

zielona

 zielona

 

 

 

 

LEGENDA:

zielonaWoda przydatna do kąpieli (spełnia wymagania rozporządzenia*)

        zolta        Woda przydatna do kąpieli (nieznacznie przekroczony / podwyższony poziom wskaźników (według rozporządzenia*)

       czerwona       Woda nieprzydatna do kąpieli (nie spełnia wymagań rozporządzenia*)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

 

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY